This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktiviteter

Årsmøteinnkalling


Grendehuset i Sundvollen 14.03.2016 kl 19.00.

Sakliste
1.    Godkjenning av innkallingen.

2.    Valg av møteleder.

3.    Årsberetning.

4.    Regnskap.

5.    Saker fra styret:
    
- Krepsefisket    2015            
- Verneplan for Tyrifjorden
- Prøvefisket      2015                    
- E-16 og Ringeriksbanen
- Fiskeoppsynet 2015                 
- Vannkvalitet i Steinsfjorden
- Gjeddefestivalen 2015        
- Godtgjørelser 2016        
- Salg av materiell            
- Årsplan 2016

6.    Kontingent for 2016

7.    Innkommende forslag.

8.    Valg:    

 • Formann    Kjell Sundøen ( På valg)
 • Nestformann Truls Kristensen        
 • Sekretær Lasse Ingermann Nilsen    
 • Kasserer Arne Svarverud     ( På valg)        
 • Styremedlem Asbjørn Bakken ( På valg)
 • Per Arne Thorsrud                
 • Anders Sønsterud
 • Varamann Gullbrand Elviken ( På valg)
 • Matrialforv.Jan Sundland            
 • Revisor    Per Gihle
 • Åge Rørvik ( På valg)    
 • Valgkomité Ole Ruud ( På valg)    
 • Terje Steinsæther        
 • Tor Arne Elviken        
 • PR - Komité Asbjørn Bakken ( På valg)
 • Terje Steinsæther
 • Åge Rørvik
 • Brede Holte ( På valg)

Saker som skal behandles på årsmøtet må være i styret innen 7.3.2016
Årsberetning legges ut på foreningens hjemmeside nærmere årsmøtet.

Hilsen styret.

NB! Har du en e-postadresse så send denne til : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.