This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krepsefiske

krepsI Steinsfjorden og Tyrifjorden er krepsesesongen fra 10. august klokken 18:00
til og med 17. august.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner.

 

Dette må du gjøre for å fiske med teiner i Steinsfjorden og Tyrifjorden:

  1. Sett deg inn i forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden.
  2. Registrer deg som fisker hos Steinsfjorden fiskeforening innen 1. august.
  3. Kontroller at fiskeutstyret tilfredsstiller krav i forskrift og er merket med registreringsnummer. 
  4. Send inn fangstrapport til Steinsfjorden fiskeforening etter endt sesong og innen 1. september.

 Lysing etter/plukking av kreps krever ikke registrering eller rapportering.

 

Forskrift fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 13. mai 2011

Link kommer...

 

Registrering som krepsefisker

Steinsfjorden fiskeforening foretar registrering fisker og fangst/fangstinnsats på vegne av Fylkesmannen i Buskerud. Dersom du ikke allerede har et registreringsnummer som krepsefisker må dette tildeles av fiskeforeningen.

Registrering kan sendes inn på tilrettelagt skjema per post eller epost.
Registrering kan også sendes på andre formater. Også som tekstmelding. Minimum av informasjon er uansett: Registreringsnummer, Navn, Telefonnummer, adresse, stedfortreder og maksimalt antall teiner i bruk.

Dersom du ikke har mottatt kvittering på din registrering innen 1. august, kontakt fiskeforeningen umiddelbart.

 

Krav til fiskeutstyr

Under bearbeiding...