This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktiviteter

Medlemsmøte 7. mai 2018

Mandag 7. mai kl. 19:00 arrangerer Steinsfjorden fiskeforening åpent møte på Grendehuset på Sundvollen om bestandsutvikling og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden. Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Kveldens foredragsholder er Stein Ivar Johnsen.

Han arbeider som forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har hatt ansvar for den nasjonale overvåkingen av edelkreps i Norge siden 2006. Han er representant i den nasjonale arbeidsgruppen for ferskvannskreps, og har vært delaktig i oppfølgingen av alle signalkrepsfunn i Norge.