This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gjeddeburger

Gjeddefestivalen

Gjeddefestivalen 2019

Dato for årets arrangement: 25. og 26.mai..
Fisketid fra kl. 10:00 til 15:00 (18:00 trolling lørdag). Påmelding fra 8:00.
Start og mål på Arbeidssenteret i Hole  (Sundvoll Stranda).

Nytt i 2017:

  • Reduksjon i antall stenger ved dorging fra 5 til 4, i henhold til ny forskrift som trede i kraft 1. januar 2017.
  • Fang og slipp i Trollingklasse. Kun lengde teller. Ingen fisk skal medbringes til land.
    Lengde registreres av deltager selv ved fotografering av fisk på godkjent målebrett. Lengde omregnes til poeng etter poengtabell tilsvarende tabell brukt under Trolling NM 2015. Men forlenget til å gjelde fra 50 cm og eventuelt opp til 125 cm.

LOGO Torshov Sportsfiske

Gjeddefestivalens trollingklasse er en del av Lowrance-cup. Cuppen er i regi av Hadeland og Ringerike Trollingklubb.
For mer informasjon om Lowrance-cup se: http://www.hadelandogringeriketk.com/422951986

LOGO Lowrance                                                LOGO MjøsService

Herøya feriehjem i Steinsfjorden tilbyr overnatting.
Se deres nettsider: http://osa-sporveien.no/feriehjem/heroya

 

storgjeddeSteinsfjorden Fiskeforening arrangerer hvert år en av de største gjeddefestivaler i landet. På festivalene deltar ca. 100 fiskere fra hele Østlandet, også noen fra Sverige og Tyskland. Fiskerne bruker stang eller dorgefiske, dvs. at de fisker fra båt med flere stenger samtidig. Fisket foregår i to dager kl. 10-15. Under festivalen fiskes det mellom 700 til 1500 kg. Rekorden er 2560 kg i 2001. Det aller meste blir tatt i Steinsfjorden, men også noe i Tyrifjorden.

På festivalen selges det gjeddekaker med det fine navnet gjeddeburger. Nesten 2000 gjeddeburgere blir solgt på festivalen.

 

 

 

 

 

Statistikk og resultater

Resultater fra 2018, se link:
https://www.dropbox.com/sh/vddbf3u2f19fpkx/AADcB8me1OBEPKVTN4Y4a_ZGa?dl=0

Resultater fra 2017, se link:
https://www.dropbox.com/sh/659yxykhqti9e1i/AAD6h4cq1u4WF9fdXhx6be2ca?dl=0

Resultater fra 2016, se link:
https://www.dropbox.com/sh/kyeor2v7f79ssrp/AAAw5ML5jbu1j4GgOMWRO4Ola?dl=0