This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krepsefiske

krepsI Steinsfjorden og Tyrifjorden er krepsesesongen fra 10. august klokken 18:00
til og med 17. august.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner. 

Viser til forskrifter om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden av 13. mai 2011. Her er det fastsatt tidsfrist for påmelding, bestemt fisketid, antall teiner og pliktig rapportering etter endt fiske. Brudd på reglene kan medføre utestengning fra krepsefisket.

Link til forskrift: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2011-05-13-794

Hvordan bli registrert for krepsefiske

Den enkelte fisker må hvert år sende melding for å bli registrert for fiske. Steinsfjorden fiskeforening utfører registreringen på vegne av Fylkesmannen i Buskerud.
Frist for registrering er 1. august

Skal du fiske kreps 2019. Bruk vedlagt skjema:

Melding om krepsefiske kan sendes som epost, post eller tekstmelding til fiskeforeningen.
Følgende informasjon må fremkomme i meldingen:

·       Krepseregisternummer:
(og medlemsnummer i foreningen). Registreringsnummeret tildeles av Steinsfjorden fiskeforening. Dersom du er ny fisker oppgi: NY FISKER.

·       Navn:

·       Telefonnummer:

·       Stedfortreder:
Valgfritt. Stedfortreder kan ikke være en annen registrert fisker.

·       Antall teiner:
Det maksimale antall teiner som forventes i bruk (kan ikke overstige 200).

Melding om krepsefiske sendes til:
e-post:              
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Post:                   STEINSFJORDEN FISKEFORENING, POSTBOKS 2, 3531 KROKKLEIVA
Telefon:             478 15 675

Begynn ikke fiske før du har fått bekreftelse på at du er registrert!
Du skal ha mottatt en kvittering fra foreningen for din melding.

Følg link under for å se liste over registrerte fiskere. Nyere lister blir lagt til fortløpende.
https://www.dropbox.com/sh/wbqmbsl9nujv3re/AACmvi_jbJmFcK5K3MRvmMOHa?dl=0

Etter endt fiske

Har du fisket kreps, eller bare vært registrert for fiske, må du levere rapport for krepsefiske innen 1. september.
Link til skjema i Word: https://www.dropbox.com/s/x71n22yeyz96dju/Rapport_fra_krepsefisket_2018.docx?dl=0
Link til skjema i PDF: https://www.dropbox.com/s/rbn5xnh2va6fmby/Rapport_fra_krepsefisket_2018.pdf?dl=0

Manglende rapportering medfører utestengelse fra krepsefiske påfølgende år (ref. forskrift).

Maskevidde

I Steinsfjorden og Tyrifjorden er maskevidden 23 mm. Dette innebærer at lysåpning/åpningsmål må være minimum 22 * 22 mm. Teinene skal være trukket på en slik måte at maskene blir mest mulig kvadratiske.

Brudd på denne forskriften medfører anmeldelse

Oppsyn

Oppsyn med krepsefisket gjøres av Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet.
Steinsfjorden fiskeforening (SFF) overvåker også krepsefisket med egen oppsynsbåt. Men har ikke begrenset politimyndighet.

Påtrufne uregistrerte teiner vil bli tatt opp og destruert med en gang.

Teiner i fjorden etter krepsesesong

Fiskere som savner teiner henstilles til å gjøre søk etter disse senest 17. august.

SFF utfører en opprydning i fjordene umiddelbart etter sesong. Også kalt teinerensk.
Kun personell fra Steinsfjorden fiskeforening, SNO og Politiet har anledning til å ta opp teiner etter 17. august.

Det vil være en buffertid på fem dager, fra 18. til og med 22. august. Teiner med gyldig registreringsnummer tatt opp av oppsynet i denne perioden vil ikke bli anmeldt som fangende teiner.
Dersom teiner påtreffes i fjordene med fersk åte fra 23. august og senere, blir eier anmeldt.

Teiner som mangler åte eller åpenbart har gammel åte etter 23. august blir tatt opp, men anmeldes ikke. Hvis ikke eier har meldt om tap, vil teiene bli destruert.