This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krepsefiske

krepsI Steinsfjorden og Tyrifjorden er krepsesesongen fra 10. august klokken 18:00
til og med 17. august.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner. 

Viser til forskrifter om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden av 1. august 2011. Her er det fastsatt tidsfrist for påmelding, bestemt fisketid, antall teiner og pliktig rapportering etter endt fiske. Brudd på reglene kan medføre utestengning fra krepsefisket.

Link til forskrift: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2011-05-13-794

Hvordan bli registrert for krepsefiske

Den enkelte fisker må hvert år sende melding for å bli registrert for fiske. Steinsfjorden fiskeforening utfører registreringen på vegne av Fylkesmannen i Buskerud.
Frist for registrering er 1. august.

Melding om krepsefiske kan sendes som epost, post eller tekstmelding til fiskeforeningen.
Følgende informasjon må fremkomme i meldingen:

·       Krepseregisternummer:
(og medlemsnummer i foreningen). Registreringsnummeret tildeles av Steinsfjorden fiskeforening. Dersom du er ny fisker oppgi: NY FISKER.

·       Navn:

·       Telefonnummer:

·       Stedfortreder:
Valgfritt. Stedfortreder kan ikke være en annen registrert fisker.

·       Antall teiner:
Det maksimale antall teiner som forventes i bruk (kan ikke overstige 200).

Melding om krepsefiske sendes til:
e-post:              
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Post:                   STEINSFJORDEN FISKEFORENING, POSTBOKS 2, 3531 KROKKLEIVA
Telefon:             478 15 675

Begynn ikke fiske før du har fått bekreftelse på at du er registrert!
Du skal ha mottatt en kvittering fra foreningen for din melding. Liste over registrerte fiskere blir lagt ut på foreningens hjemmeside fra midten av juli.

Etter endt fiske

Har du fisket kreps, eller bare vært registrert for fiske, må du levere rapport for krepsefiske innen 1. september (se eget skjema). Manglende rapportering medfører utestengelse fra krepsefiske påfølgende år (ref. forskrift).

Maskevidde

I Steinsfjorden og Tyrifjorden er maskevidden 23 mm. Dette innebærer at lysåpning/åpningsmål må være minimum 22 * 22 mm. Teinene skal være trukket på en slik måte at maskene blir mest mulig kvadratiske.

Brudd på denne forskriften medfører anmeldelse

Oppsyn

Oppsyn med krepsefisket gjøres av Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet.
Steinsfjorden fiskeforening (SFF) overvåker også krepsefisket med egen oppsynsbåt. Men har ikke begrenset politimyndighet.