This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krepsefiske

KrepsI Steinsfjorden og Tyrifjorden er krepsesesongen fra 10. august klokken 18:00
til og med 17. august  kl.24.00.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner. 

Viser til forskrifter om fangst og fredning av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden sist revidert 2018. Det er faste tidsperioder for rapportering, fisketid, antall teiner og viktige rapporter etter endt fiske. Brudd på reglene kan føre til utestenging fra krepsefisket.

Link til forskrift:  Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden

Hvordan bli registrert for krepsefiske

Den enkelte fisker må hvert år sende melding for å bli registrert for fiske. Steinsfjorden fiskeforening utfører registreringen på vegne av Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Frist for registrering er 1. august

Melding om krepsefiske kan sende som epost, post eller tekstmelding til fiskeforeningen.
Følgende informasjon må fremkomme i meldingen:

 • Krepseregisternummer:
  (Også medlemsnummer i foreningen. Tildeles av Steinsfjorden fiskeforening. Hvis du er ny fisker oppgi: NY FISKER.)
 • Navn:
 • Telefonnummer:
 • Adresse:
  (Kun for nye fiskere)
 • E-post:
  (valgfritt, men anbefalt)

Melding om krepsefiske avsender til:
E-post: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Post: STEINSFJORDEN FISKEFORENING, POSTBOKS 2, 3546 KROKKLEIVA
Telefon: 478 15 675 (send tekstmelding)

Begynn ikke fiske før du har fått bekreftet at du er registrert!
Du skal ha mottatt en kvittering fra foreningen for din innmelding.

Følg lenken under for å se årets registrerte fiskere.
Nyere lister blir lagt til fortløpende.
Liste-kun_fisker, foreløpig 2024_06_23.pdf
Liste-kun_fisker, foreløpig 2024_07_10.pdf
Liste-kun_fisker, foreløpig 2024_07_24.pdf

Etter endt fiske

Har du fisket kreps, eller bare vært registrert for fiske, må du levere rapport for krepsefiske innen 1. september.
Manglende rapportering medfører utestengelse fra krepsefiske påfølgende år (ref. forskrift).

Link til rapporteringsskjema:
Rapport_fra_krepsefisket_2024.docx
Rapport_fra_krepsefisket_2024.pdf

Maskerevidde

I Steinsfjorden og Tyrifjorden er maskevidden 23 mm. Dette innebærer i lysåpning / åpningsmål må være minimum 22 * ​​22 mm. Teinene skal være trukket på en slik måte at maskene blir mest mulig kvadratiske. Teiner fra f.eks Biltema er ikke godkjent for krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Disse må ikke brukes.

Brudd på denne forskriftens medfører anmeldelse.

Oppsyn

Oppsyn med krepsefisket gjøres av Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet.
Steinsfjorden fiskeforening (SF) overvåker også krepsefisket med egen oppsynsbåt. Men har ikke begrenset politimyndighet.

Påtrufne uregistrerte teiner vil bli tatt opp og knust.

Teiner i fjorden etter krepsesesong

SF utfører en opprydning i fjordene umiddelbart etter sesong. Også kalt teinerensk.
Kun personell fra Steinsfjorden fiskeforening, SNO og Politiet har anledning til ta opp teiner etter 17. august.

Det vil være en buffertid på fem dager, fra 18. til og med 22. august. Teiner med gyldig registreringsnummer, opptatt av oppsynet vil bli tatt vare på i ca. nei  mnd.  
Teiner i fjordene med ny åte fra 23. august og senere, da vil eier bli anmeldt.

Teiner som mangler åte eller åpenbart har gammel åtte etter 23. august blir tatt opp, men ikke anmeldt.

NB !!!
Det er fiskerens ansvar å melde om fiske innen 1.august !!

Service til medlemmer av Steinsfjorden fiskeforening.

Medlemmer med registrert e-post får postadresse påminnelser om frister for registrering av fiske og rapportering etter fiske.
Medlemmer med kun registrert mobiltelefon får bare varsel om fiskerapportering.

For å bli medlem, betal kontingent (200 kroner) på foreningens Vipps nr. #564271
eller ta kontakt via e-post eller telefon.