This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

steinsfjorden ola o hoel
   Steinsfjorden sett fra Kongens Utsikt (Foto: Ola Ø. Hoel)

Velkommen til Steinsfjorden Fiskeforening

Steinsfjorden fiskeforening ble stiftet 21. oktober 1932 med det formål å forvalte fiskeressursene i fjorden på best mulig måte. I dag har foreningen  113 medlemmer.

Fiskeforeningen har av Fylkesmannen fått ansvar for organisering av krepsefisket i Steinsfjorden. Foreningen har også fiskeoppsynet i Steinsfjorden og store deler av Tyrifjorden, blant annet utfører de desinfisering av båter og fiskeutstyr for å hindre spredning av krepsepest. Det blir mange timer for fiskeoppsynet på fjorden for å kontrollere at alt går rett og riktig for seg. 

 
Følg oss gjerne på:

Facebook og Instagram