This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

steinsfjorden ola o hoel
   Steinsfjorden sett fra Kongens Utsikt (Foto: Ola Ø. Hoel)

Steinsfjorden Fiskeforening

Steinsfjorden Fiskeforening ble stiftet 21. oktober 1932 med det formål å forvalte fiskeressursene i fjorden på best mulig måte. I dag har foreningen ca. 200 medlemmer, knapt 20 av disse er kvinner.

Fiskeforeningen har to store årlige oppgaver. De arrangerer gjeddefestival i mai/juni, og de har av Fylkesmannen fått ansvar for organisering av krepsefisket i Steinsfjorden. Foreningen har også fiskeoppsynet i Steinsfjorden og store deler av Tyrifjorden, blant annet utfører de desinfisering av båter og fiskeutstyr for å hindre spredning av krepsepest. Det blir mange timer for fiskeoppsynet på fjorden for å kontrollere at alt går rett og riktig for seg.