This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

steinsfjorden ola o hoel
   Steinsfjorden sett fra Kongens Utsikt (Foto: Ola Ø. Hoel)

Bilder

Klikk på bildet nedenfor og du får et større bilde.

 

 

Salg fiskeutstyr

 • Not, line og kroker til krepseteiner.
 • Fiskegarn av alle størrelser.
 • Alt fiskeutstyr til grossistpriser.

Henvend deg til materiellforvalter:

Jan Sundland.   Telefon 99777510

Krepsefiske

KrepsI Steinsfjorden og Tyrifjorden er krepsesesongen fra 10. august klokken 18:00
til og med 17. august  kl.24.00.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner. 

Viser til forskrifter om fangst og fredning av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden sist revidert 2018. Det er faste tidsperioder for rapportering, fisketid, antall teiner og viktige rapporter etter endt fiske. Brudd på reglene kan føre til utestenging fra krepsefisket.

Link til forskrift:  Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden

Hvordan bli registrert for krepsefiske

Den enkelte fisker må hvert år sende melding for å bli registrert for fiske. Steinsfjorden fiskeforening utfører registreringen på vegne av Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Frist for registrering er 1. august

Melding om krepsefiske kan sende som epost, post eller tekstmelding til fiskeforeningen.
Følgende informasjon må fremkomme i meldingen:

 • Krepseregisternummer:
  (Også medlemsnummer i foreningen. Tildeles av Steinsfjorden fiskeforening. Hvis du er ny fisker oppgi: NY FISKER.)
 • Navn:
 • Telefonnummer:
 • Adresse:
  (Kun for nye fiskere)
 • E-post:
  (valgfritt, men anbefalt)

Melding om krepsefiske avsender til:
E-post: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Post: STEINSFJORDEN FISKEFORENING, POSTBOKS 2, 3546 KROKKLEIVA
Telefon: 478 15 675

Begynn ikke fiske før du har fått bekreftet at du er registrert!
Du skal ha mottatt en kvittering fra foreningen for din innmelding.

Følg lenken under for å se registrerte fiskere sesong 2023.
Nyere lister blir lagt til fortløpende.
Liste-kun_fisker 2023 Endelig.pdf

Etter endt fiske

Har du fisket kreps, eller bare vært registrert for fiske, må du levere rapport for krepsefiske innen 1. september.
Manglende rapportering medfører utestengelse fra krepsefiske påfølgende år (ref. forskrift).

Link til rapporteringsskjema:
Rapport_fra_krepsefisket_2023.docx
Rapport_fra_krepsefisket_2023.pdf

Maskerevidde

I Steinsfjorden og Tyrifjorden er maskevidden 23 mm. Dette innebærer i lysåpning / åpningsmål må være minimum 22 * ​​22 mm. Teinene skal være trukket på en slik måte at maskene blir mest mulig kvadratiske. Teiner fra f.eks Biltema er ikke godkjent for krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Disse må ikke brukes.

Brudd på denne forskriftens medfører anmeldelse.

Oppsyn

Oppsyn med krepsefisket gjøres av Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet.
Steinsfjorden fiskeforening (SF) overvåker også krepsefisket med egen oppsynsbåt. Men har ikke begrenset politimyndighet.

Påtrufne uregistrerte teiner vil bli tatt opp og knust.

Teiner i fjorden etter krepsesesong

SF utfører en opprydning i fjordene umiddelbart etter sesong. Også kalt teinerensk.
Kun personell fra Steinsfjorden fiskeforening, SNO og Politiet har anledning til ta opp teiner etter 17. august.

Det vil være en buffertid på fem dager, fra 18. til og med 22. august. Teiner med gyldig registreringsnummer, opptatt av oppsynet vil bli tatt vare på i ca. nei  mnd.  
Teiner i fjordene med ny åte fra 23. august og senere, da vil eier bli anmeldt.

Teiner som mangler åte eller åpenbart har gammel åtte etter 23. august blir tatt opp, men ikke anmeldt.

NB !!!
Det er fiskerens ansvar å melde om fiske innen 1.august !!

Service til medlemmer av Steinsfjorden fiskeforening.

Medlemmer med registrert e-post får postadresse påminnelser om frister for registrering av fiske og rapportering etter fiske.
Medlemmer med kun registrert mobiltelefon får bare varsel om fiskerapportering.

For å bli medlem, betal kontingent (200 kroner) på foreningens Vipps nr. #564271
eller ta kontakt via e-post eller telefon.

Gjeddefestivalen

Gjeddefestivalen 2022

Det blir dessverre ikke arrangert Gjeddefestival i 2022.

 

 

Nytt i 2019:

 • Fang og slipp i Dorging menn i tillegg til Trollingklasse. Kun lengde teller. Ingen fisk skal medbringes til land.
  Lengde registreres av deltager selv ved fotografering av fisk på godkjent målebrett. Lengde omregnes til poeng etter poengtabell tilsvarende tabell brukt under Trolling NM 2015. Men forlenget til å gjelde fra 50 cm og eventuelt opp til 125 cm.

LOGO Torshov Sportsfiske                                LOGO Lowrance                                       LOGO MjøsService

 

 

Fiskere under solen

Steinsfjorden Fiskeforening har arrangert Gjeddefestival i mange år og er en av de største gjeddefestivaler i landet. På festivalene deltar ca. 100 fiskere fra hele Østlandet, også noen fra Sverige og Tyskland. Fiskerne bruker stang eller dorgefiske, din at de fisker fra båt med flere stenger samtidig. Fisket foregår i to dager kl. 10-15. Under festivalen fiskes det mellom 700 til 1500 kg. Rekorden er 2560 kg i 2001. Det aller mest blir tatt i Steinsfjorden, men også noe i Tyrifjorden.

På festivalen velger det gjeddekaker med det fine navnet gjeddeburger. Nesten 2000 gjeddeburgere blir solgt på festivalen.

 

 

Statistikk og resultater

 

Resultater fra 2019, Se lenke:

https://www.dropbox.com/h?preview=SF_-_Resultater_l%C3%B8rdag.zip

Resultater fra 2018, se lenke:
https://www.dropbox.com/sh/vddbf3u2f19fpkx/AADcB8me1OBEPKVTN4Y4a_ZGa?dl=0

Resultater fra 2017, se lenke:
https://www.dropbox.com/sh/659yxykhqti9e1i/AAD6h4cq1u4WF9fdXhx6be2ca?dl=0

Resultater fra 2016, se lenke:
https://www.dropbox.com/sh/kyeor2v7f79ssrp/AAAw5ML5jbu1j4GgOMWRO4Ola?dl=0