This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

steinsfjorden ola o hoel
   Steinsfjorden sett fra Kongens Utsikt (Foto: Ola Ø. Hoel)

Bilder

Klikk på bildet nedenfor og du får et større bilde.

 

 

Salg fiskeutstyr

  • Not, line og kroker til krepseteiner.
  • Fiskegarn av alle størrelser.
  • Alt fiskeutstyr til grossistpriser.

Henvend deg til materiellforvalter:

Jan Sundland.   Telefon 32159628/ 99777510

Krepsefiske

krepsI Steinsfjorden og Tyrifjorden er krepsesesongen fra 10. august klokken 18:00
til og med 17. august.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner. 

Viser til forskrifter om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden av 13. mai 2011. Her er det fastsatt tidsfrist for påmelding, bestemt fisketid, antall teiner og pliktig rapportering etter endt fiske. Brudd på reglene kan medføre utestengning fra krepsefisket.

Link til forskrift: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2011-05-13-794

Hvordan bli registrert for krepsefiske

Den enkelte fisker må hvert år sende melding for å bli registrert for fiske. Steinsfjorden fiskeforening utfører registreringen på vegne av Fylkesmannen i Buskerud.
Frist for registrering er 1. august.

Melding om krepsefiske kan sendes som epost, post eller tekstmelding til fiskeforeningen.
Følgende informasjon må fremkomme i meldingen:

·       Krepseregisternummer:
(og medlemsnummer i foreningen). Registreringsnummeret tildeles av Steinsfjorden fiskeforening. Dersom du er ny fisker oppgi: NY FISKER.

·       Navn:

·       Telefonnummer:

·       Stedfortreder:
Valgfritt. Stedfortreder kan ikke være en annen registrert fisker.

·       Antall teiner:
Det maksimale antall teiner som forventes i bruk (kan ikke overstige 200).

Melding om krepsefiske sendes til:
e-post:              
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Post:                   STEINSFJORDEN FISKEFORENING, POSTBOKS 2, 3531 KROKKLEIVA
Telefon:             478 15 675

Begynn ikke fiske før du har fått bekreftelse på at du er registrert!
Du skal ha mottatt en kvittering fra foreningen for din melding.

Følg link under for å se liste over registrerte fiskere. Nyere lister blir lagt til fortløpende.
https://www.dropbox.com/sh/wbqmbsl9nujv3re/AACmvi_jbJmFcK5K3MRvmMOHa?dl=0

Etter endt fiske

Har du fisket kreps, eller bare vært registrert for fiske, må du levere rapport for krepsefiske innen 1. september.
Link til skjema i Word: https://www.dropbox.com/s/x71n22yeyz96dju/Rapport_fra_krepsefisket_2018.docx?dl=0
Link til skjema i PDF: https://www.dropbox.com/s/rbn5xnh2va6fmby/Rapport_fra_krepsefisket_2018.pdf?dl=0

Manglende rapportering medfører utestengelse fra krepsefiske påfølgende år (ref. forskrift).

Maskevidde

I Steinsfjorden og Tyrifjorden er maskevidden 23 mm. Dette innebærer at lysåpning/åpningsmål må være minimum 22 * 22 mm. Teinene skal være trukket på en slik måte at maskene blir mest mulig kvadratiske.

Brudd på denne forskriften medfører anmeldelse

Oppsyn

Oppsyn med krepsefisket gjøres av Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet.
Steinsfjorden fiskeforening (SFF) overvåker også krepsefisket med egen oppsynsbåt. Men har ikke begrenset politimyndighet.

Påtrufne uregistrerte teiner vil bli tatt opp og destruert med en gang.

Teiner i fjorden etter krepsesesong

Fiskere som savner teiner henstilles til å gjøre søk etter disse senest 17. august.

SFF utfører en opprydning i fjordene umiddelbart etter sesong. Også kalt teinerensk.
Kun personell fra Steinsfjorden fiskeforening, SNO og Politiet har anledning til å ta opp teiner etter 17. august.

Det vil være en buffertid på fem dager, fra 18. til og med 22. august. Teiner med gyldig registreringsnummer tatt opp av oppsynet i denne perioden vil ikke bli anmeldt som fangende teiner.
Dersom teiner påtreffes i fjordene med fersk åte fra 23. august og senere, blir eier anmeldt.

Teiner som mangler åte eller åpenbart har gammel åte etter 23. august blir tatt opp, men anmeldes ikke. Hvis ikke eier har meldt om tap, vil teiene bli destruert.

 

Gjeddefestivalen

Gjeddefestivalen 2019

Dato for årets arrangement: 25. og 26.mai..
Fisketid fra kl. 10:00 til 15:00 begge dager (18:00 trolling lørdag).

Påmelding fra 8:00.
Start og mål på Arbeidssenteret i Hole  (Sundvollstranda).

Med kontant betaling eller Vipps

Nytt i 2019:

  • Fang og slipp i Dorging menn i tillegg til Trollingklasse. Kun lengde teller. Ingen fisk skal medbringes til land.
    Lengde registreres av deltager selv ved fotografering av fisk på godkjent målebrett. Lengde omregnes til poeng etter poengtabell tilsvarende tabell brukt under Trolling NM 2015. Men forlenget til å gjelde fra 50 cm og eventuelt opp til 125 cm.

LOGO Torshov Sportsfiske                                LOGO Lowrance                                       LOGO MjøsService

Utsetting av båt:

Kan gjøres fra Storøya eller Vannførehjemmet.

Overnatting:

Sundvolden Hotell gir deltagere på Gjeddefestivalen kr. 200,- i rabatt ved overnatting

Herøya feriehjem i Steinsfjorden tilbyr overnatting.
Se deres nettsider: http://osa-sporveien.no/feriehjem/heroya

 

Kiosk salg:

Gjeddeburgere

Pølser

Is

Mineralvann

Kaffe

Kontant betaling eller Vipps

 

Fiskere under solen

Steinsfjorden Fiskeforening arrangerer hvert år en av de største gjeddefestivaler i landet. På festivalene deltar ca. 100 fiskere fra hele Østlandet, også noen fra Sverige og Tyskland. Fiskerne bruker stang eller dorgefiske, dvs. at de fisker fra båt med flere stenger samtidig. Fisket foregår i to dager kl. 10-15. Under festivalen fiskes det mellom 700 til 1500 kg. Rekorden er 2560 kg i 2001. Det aller meste blir tatt i Steinsfjorden, men også noe i Tyrifjorden.

På festivalen selges det gjeddekaker med det fine navnet gjeddeburger. Nesten 2000 gjeddeburgere blir solgt på festivalen.

 

 

Statistikk og resultater

Resultater fra 2018, se link:
https://www.dropbox.com/sh/vddbf3u2f19fpkx/AADcB8me1OBEPKVTN4Y4a_ZGa?dl=0

Resultater fra 2017, se link:
https://www.dropbox.com/sh/659yxykhqti9e1i/AAD6h4cq1u4WF9fdXhx6be2ca?dl=0

Resultater fra 2016, se link:
https://www.dropbox.com/sh/kyeor2v7f79ssrp/AAAw5ML5jbu1j4GgOMWRO4Ola?dl=0