This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

steinsfjorden ola o hoel
   Steinsfjorden sett fra Kongens Utsikt (Foto: Ola Ø. Hoel)

Aktiviteter

Medlemsmøte 7. mai 2018

Mandag 7. mai kl. 19:00 arrangerer Steinsfjorden fiskeforening åpent møte på Grendehuset på Sundvollen om bestandsutvikling og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden. Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Kveldens foredragsholder er Stein Ivar Johnsen.

Han arbeider som forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har hatt ansvar for den nasjonale overvåkingen av edelkreps i Norge siden 2006. Han er representant i den nasjonale arbeidsgruppen for ferskvannskreps, og har vært delaktig i oppfølgingen av alle signalkrepsfunn i Norge.

Styret 2018

Her finner du en del av våre tillitsvalgte:

Leder Truls Kristensen
Nestleder Frode Marthinsen   
Sekretær Pål Engebretsen
Kasserer Egil W. Martinsen
Styremedlem Daniel Nordhaug Arnesen
Styremedlem Per Arne Thorsrud 
Styremedlem Ørjan Søhol
Varamann Vemund Sundland
Materialforvalter Jan Sundland
Revisor Per Gihle
Revisor Åge Rørvik
Valgkomité Nils Lehne
Valgkomité Terje Steinsæther 
Valgkomité Svein-Roger Thorsrud

 

Gjeddefestival og PR-komité:

Asbjørn Bakken
Terje Steinsæther        
Åge Rørvik
Gard Erlend Gulsvik

 

 Redaktør:

 Marianne Thorsrud Hansen